Безплатна електронна библиотека

Правото на справедлив съдебен процес Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека

Можете да го намерите тук Правото на справедлив съдебен процес Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2016
РАЗМЕР: 5,47
ISBN: 9789547309944
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Книгата представя стандартите на Европейския съд по правата на човека за правото на справедлив съдебен процес. Тя е превод на двете ръководства на Съда за гражданскоправния аспект и за наказателноправния аспект на член 6 на Европейската конвенция за правата на човека. Ръководствата са изготвени от отдела на юрисконсулта на Съда и представляват обобщение на неговата практика, свързана с тълкуването на това основно човешко право.Книгата би била полезна за широк кръг от читатели – съдии, прокурори, адвокати, служители на правоохранителните органи,университетски преподаватели и студенти.

...ът фокусира проблема през призмата на чл ... Правото на справедлив процес в практиката на Европейския ... ... .6, § 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи адв. Росица Кебеджиева i. Разпоредбата на чл. 6, § 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, наричана за краткост Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), издига принципа за ... Книгата представя стандартите на Евро ... PDF ЧЛЕН 6 НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ... ... ... Книгата представя стандартите на Европейския съд по правата на човека за правото на справедлив съдебен процес. Тя е превод на двете ръково Промяната . За първи по-съществен знак за появила се възможност за ново тълкуване на текстовете на закона може да се счита Определение №400 от 26.11.2013 г. на Върховния касационен съд по частно гражданско дело 6155/2013 г. Правото на справедлив съдебен процес в разумен срок е гарантирано от чл. 6, § 1 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), съгласно който всяко лице, при решаването на правен спор относно неговите граждански ... По-специално изрично следва да се посочат: право на живот, забрана на изтезанията, право на свобода и сигурност (чл.5), право на справедлив съдебен процес (чл.6), право на зачитане на личния и ... Нарушение на правилото за справедлив съдебен процес по член 6 от Европейската конвенция за правата на човека и по член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Правото на справедлив съдебен процес. Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. Неслучайно този принцип се явява основен и в Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи в нейния чл. 6, който извежда правото на справедлив съдебен процес. Правото на справедлив съдебен процес : Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека. София: Сиби, 2016. isbn 9789547309944. Съдържание Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата"), член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), член 14 от ... Заглавие: Правото на справедлив съдебен процес Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека съдебен процес), член 13 (право на ефективни правни средства за защита), член 1 от Протокол 1 (защита на собствеността) към Европейската конвенция за правата на човека. Правото на справедлив съдебен процес. Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека Издател: Сиби Компонент от разглеждането на въпроса е и част от решение № 40/ 2016 г., от 10 май, на ВКС, от наказателно - правен аспект, че „Нарушаване на правото на справедлив съдебен процес по чл.6 т.1 от ЕКПЧ ... Правото на справедлив съдебен процес. Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека. - Council of Europe/ European Court of Human Rights, 2013/2014, преведено от Български хелзинкски комитет....