Безплатна електронна библиотека

Наказателно-процесуален кодекс. Посл. актуализация ДВ, 62 от 9 август 2016 г.

Можете да го намерите тук Наказателно-процесуален кодекс. Посл. актуализация ДВ, 62 от 9 август 2016 г. pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2016
РАЗМЕР: 12,8
ISBN: ---
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...УАЛЕН КОДЕКС Обн., ДВ, бр ... Държавен вестник ... . 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм ... 4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) резервистите при участие в учебно-мобилизационни мероприятия или при изпълнение на активна служба в постоянния резерв; 5. ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН П ... Наказателно-процесуален кодекс | Puls.bg ... . ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС В сила от 01.01.2006 г. Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г ... (2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Орган по приходите, оправомощен да извършва фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС /vii част/ ... В Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 103 от 2004 г.) в § 44 думите "чл. 304" се заменят с "чл. 306". ... бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. Новото издание на сборника с нормативни актове може да видите тук.. Петнадесето актуализирано издание към 9 април 2015 г., част от поредицата „Джобни издания" на ИК „Сиби". Представена е уредбата на наказателния процес. 1 Проект ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС Обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., в ... за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм ......