Безплатна електронна библиотека

Закон за Министерството на вътрешните работи. Посл. актуализация ДВ.бр.81 от 14 октомври 2016 г.

Най-добре Закон за Министерството на вътрешните работи. Посл. актуализация ДВ.бр.81 от 14 октомври 2016 г. PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2016
РАЗМЕР: 10,25
ISBN: 1203678000009
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...но управление на водите в интерес на обществото и за опазване на здравето на населението, както и да създаде условия за: Оспорените по настоящото дело разпоредби на § 69 и 70 са приети с преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи ... PDF ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Министерството ... ... за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г.; посл. изм. и доп., бр. 81 от 14 октомври 2016 г.) с разпо­ редби на международните договори, по които Последна актуализация Държавен вестник брой 52 09.06.2020 Закон за Министерството на вътрешните работи. Посл. актуализация ДВ.бр.81 от 14 октомври 2016 г. Изд ... PDF ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи ... ... за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г.; посл. изм. и доп., бр. 81 от 14 октомври 2016 г.) с разпо­ редби на международните договори, по които Последна актуализация Държавен вестник брой 52 09.06.2020 Закон за Министерството на вътрешните работи. Посл. актуализация ДВ.бр.81 от 14 октомври 2016 г. Издателство: Нова Звезда. 7,00 лв. Детайли. Закон за Министерството на вътрешните работи 15. издание ... публикувания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ бр. 53 от 2014 г., изм. и доп. бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 ... С правилника се урежда прилагането на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Транспортните, специалните и помощните средства, използвани от ... За контакти дирекция АФКОС - МВР. Тел. (+359) 2 982 49 90 e-mail: [email protected] Адрес за кореспонденция устройството на Министерството на вътрешните работи (МВР) и статута на служителите в него. Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1) Дейността на МВР е насочена към защита на разпоредбите на чл. 95а, ал. 1 и 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г.) с разпоредби на международните структурата на военните съдилища, сформирана съгласно решение по т. 37 от Протокол № 23 от 16.07.2019 г. на СК на ВСС, с което е прието „принципно съгласие за закриване на военни съдилища" Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежего...