Безплатна електронна библиотека

Закони за собствеността 15. издание

Наслади се Закони за собствеността 15. издание epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2016
РАЗМЕР: 7,57
ISBN: 9789547309197;
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията. Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост. В информационното приложение са поместени диспозитивите на тълкувателни решения и постановления на ВС, ВКС и ВАС по прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения и постановления.

...ба на правата, отнасящи се до литературни, художествени и научни произведения, компютърни програми, бази данни, изпълнения на артисти-изпълнители ... PDF ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА ... ... 30 лв.: Продавам следните закони: Конституция на Република България - 2лв; Закон за нормативните актове - 3лв; Граждански процесуален кодекс - 5лв; Изборен кодекс - 5лв; Особени залози и други обезпечения - 3... 3 лв.: 1. Закон за задълженията и договорите - Сиби - 7-мо издание - ПРОДАДЕН. 2. Търговски закон - Сиби - 15-то издание - 4лв. 3. Търговски закон - Сиби - 14-то ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... 3 лв.: 1. Закон за задълженията и договорите - Сиби - 7-мо издание - ПРОДАДЕН. 2. Търговски закон - Сиби - 15-то издание - 4лв. 3. Търговски закон - Сиби - 14-то издание - 3лв. 3. Закон за собствеността -... Закони в сектора на земеделието, храните и горите ... Закон за собствеността и ползването на земеделските земи docx файл, 846,5 kb, качен на 08.10.2018 ... Обществени поръчки до 15.07.2017 г. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА Отразена деноминацията от 5.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.92 от 16 Ноември 1951г., изм ... 1. издание към 15 май 2018 г. ... В сборника за поместени закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи реституционния процес - възстановяване на собствеността върху някои магазини ... За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон е предвидено друго. (4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Ново! Кодекс за социално осигуряване 2 13 С01 28. актуализирано издание към 15 май 2020 г. Библиотека закони - АПИС, т. 12, р. 2, № 63 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Земеделски земи по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) Отборът на Област Перник спечели състезанието за знания "Моят град е моята крепост" за Югозападна България Министър Николай Нанков ще бъде в Кюстендил за втория полуфинал на кампанията на МРРБ „Моят град е моята ... Закони за собствеността. 11. изданиеВ изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защ Цена: 4.50 лв. Книга. Искам да получавам съобщения за специални предложения, отстъпки и събития на Helikon.bg Закони за собствеността. издателство: СИБИ. isbn: 978-954-730-413-. започната: 2007-05-08. завършена: 2007-05-10. 9. издание. ... 9. издание към 15 май 2007 г. страницата е разгледана 484 ... Настоящото издание е допълнение към сборника "Съдебна практика по Закон за собствеността и Закон за наследството", издаден през месец февруари 2003 г. Включени са нови 118 съдебни практики. Сиела Норма Безплатен Държавен вестник издание. ... попр. ДВ. бр.37 от 15 Февруари 1947г., ... т. 1 от преходните правила на Закона за собствеността - Изв., бр. 92 от 16 ноември 1...