Безплатна електронна библиотека

Административно право и процес - 2018 - проф. д-р Димитър Костов

Можете да го намерите тук Административно право и процес - 2018 pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: Октомври 2018
РАЗМЕР: 4,51
ISBN: 97895428​​22769
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: проф. д-р Димитър Костов

Описание:

Под съставителството на проф. д-р Димитър КостовАдминистративното материално и процесуално право постоянно преутвърждават своето значимо място в действащата ни правна система. Като сложен комплекс от законови и подзаконови нормативни актове регулират обществените отношения, свързани с една от най-динамичните прояви на държавната власт – държавното управление (изпълнителна дейност), чието значение за цялостното развитие на обществото ни е безспорно.В настоящия сборник са систематизирани едни от най-важните нормативни актове, включително и Конституцията на Република България, обхващащи главните аспекти от организацията и функционирането на изпълнителната власт в центъра и по места, контролните способи за законосъобразното є осъществяване, както и отговорността в това отношение.Сборникът е предназначен за ползване в юридическите факултети в страната, както и от практикуващите юристи, а също и от всички, интересуващи се от проблемите на административното право и административния процес.Проф. Д. КостовАДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОI. ОРГАНИ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТКонституция на Република България (Извлечение)Закон за администрациятаЗакон за държавния служителЗакон за местното самоуправление и местната администрацияЗакон за висшето образованиеЗакон за развитие на академичния състав в Република БългарияПравилник за прилагане на Закон за развитие на академичния състав в Република БългарияII. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯКонституция на Република България (Извлечение)Закон за административно-териториалното устройство на Република БългарияЗакон за териториалното деление на столичната община и големите градовеIII. КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕКонституция на Република България (Извлечение)Закон за съдебната власт (Извлечение)Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно продобито имуществоЗакон за омбудсманаЗакон за отговорността на държавата и общините за вредиАДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕСКонституция на Република България (Извлечение)Административнопроцесуален кодексЗакон за административните нарушения и наказания

...ионално направление „Право (Административно право и процес)" 3 ... Административен процес | Лекции по Право ... .6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г. науки" на ЮФ на УНСС по научна специалност „Административно право и административен процес", професионално направление 3.6 Право, с научен ръководител проф. д-р Любен Караниколов.  Административно право-13.02.1996 г. ИЗПИТ- ... АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС - Издателство Сиела ... . д-р Любен Караниколов.  Административно право-13.02.1996 г. ИЗПИТ-11.03.2006 г. У4бник-административно право и администативен процес-Кино Лазаров Тема 14 -кьм последниа вьпрос-Административна принуда пониатие и видове: При ТЕСТ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС. Тук можете безплатно (след регистрация) да свалите помощен материал, споделен от ваши колеги.Препоръчително е да проверите сваления файл с антивирусна програма. Кино, реклама и шоубизнес; Когнитивна наука и психология; Медии и комуникация; Музика; Национална и международна сигурност; Нова българистика; Политически науки; Право; Природни науки...