Безплатна електронна библиотека

Предварително изпълнение на индивидуални административни актове. Проблеми в теорията и практиката - Евгени Стоянов

Евгени Стоянов книги Предварително изпълнение на индивидуални административни актове. Проблеми в теорията и практиката Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2016
РАЗМЕР: 10,55
ISBN: 9789542822141
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Евгени Стоянов

Описание:

Проблемите на изпълнението на индивидуалните административни актове винаги са представлявали интерес за административноправната наука и практика. Този интерес е обусловен от множество фактори, сред които най-важни са икономическите и социалните промени в Република България, които настъпиха след 1989 г. В резултат от тях се промени и ролята на държавата и на преден план излезе необходимостта от защита на интересите на отделните граждани и организации, при запазване на баланс с интересите на обществото. Но изпълнението не е свързано единствено със сферата на държавното управление, анадхвърля нейните граници. То има значение за всеки един аспект от човешката дейност и разкрива основните си характеристики, ако бъде поставено в контекста на обществените отношения.Настоящото кратко изследване е опит да се даде отговор на някои въпроси, свързани с предварителното изпълнение на индивидуални административни актове, които все още създават неяснота в теорията и практиката. Тое неразривно свързано и с проблема за неговото спиране, което също е предмет на анализ.

...ива - издадените скици и удостоверение имат удостоверяващ характер , а не констативен такъв ... 6. Производство за издаване на индивидуални ... ... . изисквания в рамките на правомощията си от страна на физически и юридически лица, и при установяване на съответните нарушения налага административни санкции. В теорията не се приема съществуването на общите АА, но в практиката се издават такива. Общ ... Предварително изпълнение на индивидуални административни ... ... . В теорията не се приема съществуването на общите АА, но в практиката се издават такива. Общите АА трябва да бъдат разглеждани като сбор от индивидуални АА, чиито адресати са групирани по общ ... Книги и списания ... НОТАРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СВЕТЛИНАТА НА НОВАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА (2008-2015 год.) ... ИЗВЪНСЪДЕБНИ СПОСОБИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СПОРОВЕ - МАТЕЙ МАРЕВ - СИЕЛА ... Административни актове и ... Публикуване на месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства съгласно чл. 133, ал. 4 ... Предварително изпълнение на индивидуални административни актове на Евгени Стоянов сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. В общата си характеристика производството по издаване на ИАА е първи подетап от досъдебна фаза. За него е характерно процесуалното неравенствона страните, като водещ процеса орган е авторът на акта... Обществено обсъждане по проекти на общи и нормативни административни актове по ЗЕС, ЗПУ, ЗЕДЕП за 2008 година Административно обслужване Съдебен контрол върху индивидуалните административни актове на Евгени Стоянов сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн....