Безплатна електронна библиотека

История на новобългарския книжовен език - Диана Иванова

Наслади се История на новобългарския книжовен език Диана Иванова epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2017
РАЗМЕР: 7,57
ISBN: 9786192022129
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Диана Иванова

Описание:

Диана Иванова – доктор на филологическите науки, професор в Катедрата по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Води лекции по история на новобългарския книжовен език и диалектология, както и различни спецкурсове в магистърски програми. Научните ѝ интереси са в областта на историческата лингвистика, теория на книжовните езици и стандартология, текстология и лингвистика на библейските книги, славянски културни и езикови контакти и др. Автор на повече от 350 публикации, между които 18 книги и учебници, между които: Българският периодичен печат и градивните книжовноезикови процеси през Възраждането (1994); Григор Пърличев и езиковата ситуация през 60 – 80-те години на XIX век (1995); По следите на анонимното авторство през Възраждането (2000); Традиция и приемственост в новобългарските преводи на Евангелието. Текстология и език (2002); Езикът на Библията. Български синодален превод 1925г. (2003); Недописани страници от историята на българския книжовен език. Славистични ракурси (2008); Култура на деловото общуване. Лингвостилистика на деловите текстове (2012) и др.

...лгарския книжовен език ... 《История на новобългарския книжовен език》| Русин Русинов и ... ... . Езикознание и семиотика. Издателство Наука и изкуство - стари книги, употребявани книги, нови книги Цена: 11.00 лв. Книга. Като се основава на досегашните изследвания,авторът проследява процесите на формиране и развитие на българския книжовен език от втората половина на 18 век,когато се полага началото му с История ... Каравелов е изиграло ... История на новобългарския книжовен език | Реферат от ... ... ... Каравелов е изиграло важна роля в развитието на нашия книжовен език през миналия век. Използвана литература: 1.Л.Андрейпчин - „Христоматия по история на новобългарския език" Семинарните занятия по история на новобългарския книжовен език се провеждат със студентите от специалностите БФ (редовно и задочно обучение) и всички хибридни специалности с български език. История на новобългарския книжовен език. Като се основава на досегашните изследвания, авторът проследява процесите на формиране и развитие на българския книжовен език от втората половина на xviii век, когато се полага ... Справка "Старобългарски език" от Кирил Мирчев - Издателство "Наука и изкуство", София, ІІ издание, 1985 г. и "Граматика на съвременния български книжовен език" - том 2 - Морфология ... ИСТОРИЯ НА НОВОБЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК ⚫ от Русин Русинов 【Абагар Велико Търново】 954-427-369-7 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. ците на Р. Русинов („Учебник по история на новобългарския книжовен език", 1980; „История на съвременния български книжовен език. ХХ век", 1976), Цена: 5.00 лв. Книга. Книгата разглежда формирането на нормите на книжовния български език, свързано изобщо с теорията на книжовните езици, отношението към диалектите и писмената традиция, като се направи ... В развоя на новобългарския книжовен език се различават три главни периода: 1. От началото на xix в. до Освобождението на България от османско владичество; 2. Ана Кочева: Историята на т.нар. македонски книжовен език е българска Има писмено-регионална норма на българския език в Северна Македония, която е плод на политическо инженерство през 1944-45 г ... 2004 -2009 - професор по история на новобългарския книжовен език; 2000 -2004 - лектор в университета "А.Мицкевич" - гр. История на Чехия ... Недописани страници към историята на българския книжовен език. ... които се отнасят към проблеми от историята на новобългарския книжовен език, недостатъчно разработени и ... Катедра „Български език и литература" е учебно и научно звено, което обучава студенти в ОКС „Бакалавър" в специалностите „Българска филология" и „Педагогика на обучението по български език и история ... Като се основава на досегашните изследвания, авторът проследява процесите на формиране и развитие на българския книжовен език от втората половина на 18 век, когато се полага началото му с Гаврил Кръстевич в историята на новобългарския книжовен език 1. Личностна и обществена съдба 1.1. Родно място и учение 1.2. Обществена дейност и съдба 1.3. Книжовно дело 2. Задачи на изследването 3....