Безплатна електронна библиотека

Данъчното законодателство 2017 - Закон за Данък върху добавената стойност и Правилник за прилагане на на ЗДДС - Мина Янкова

Данъчното законодателство 2017 - Закон за Данък върху добавената стойност и Правилник за прилагане на на ЗДДС Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2017
РАЗМЕР: 7,10
ISBN: 9786199044230
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Мина Янкова

Описание:

...пълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС), в сила от 01 ... Закони за нормативните актове • Книги • Цени | Ciela.com ... .07.2020 г. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 21.03.2017 г., доп., ДВ бр. 24 от 21.03.2017 г. pdf / 14405.48 KB Относно данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради, и вещни права върху тях по Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2007 г. Писмо № 91-00-261 от 04.09.2007 г. на НАП Данъчното законодателство 2017 - Закон ... Промени в данъчното законодателство от началото на 2018г ... ... .01.2007 г. Писмо № 91-00-261 от 04.09.2007 г. на НАП Данъчното законодателство 2017 - Закон за Данък върху добавената стойност и Правилник за прилагане на на ЗДДС Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на ... Услугата се документира с една фактура съдържаща реквизитите на чл. 114 от ЗДДС, като задължителен реквизит се вписва както основанието за неначисляване на данък /чл. 22, ал. 2 от ЗДДС/, така и ... На интернет страницата на Министерството на финансите са публикувани за обществено обсъждане проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове и ... Парламентът прие на първо четене пакетът от промени в данъчното законодателство за 2020 година. Те са обединени в закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С него обач... Тук ще обобщим най-важните изменения, въведени от 1-ви януари 2019 г. в Закона за корпоративно подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица. ПП ЗДДС от 21.12.2013. Този правилник урежда прилагането на Закона за данък върху добавената стойност. Поредицата "Данъчното законодателство 2017" на издателство "Български законник" се състои от: том 1 - част 1: Закон за данък върху добавената стойност; том 1 - част 2: Правилник за прилагане на ЗДДС Също така се предлага да отпадне и задължението за данъчно задължените лица за съставяне на опис за наличните активи при регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. ДАНЪЦИ бр. 02/2017, година ХХi 4 преобразуващо се дружество се отбележи чл. 160, ал. 1 и се посочи датата на Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С проекта се усъвършенства данъчното законодателство с цел отстраняване на не... Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) ... в Правилника за прилагане на ЗДДС. В случай че се установи, че ... Предложения за промени в данъчното законодателство и на лицата, които ... В ДВ бр. 24 от 21.03.2017 г. са публикувани изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Промените влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник". На интернет страницата на Министерството на финансите са публикувани за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуале...