Безплатна електронна библиотека

Обществени поръчки / 14. издание

Bсички Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 5,38
ISBN: 9789547309807
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за таксите в производствата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, които са в сила от 15 април 2016 г.Включен еЗаконът за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, с който се уреждат обществените отношения, свързани с различните дейности по координация, изпълнение, мониторинг и контрол на средствата, предоставени от Европейския съюз на Република България в режим на споделено управление, като и специалните правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ.Поместено е Информационно приложение - справочник на актовете на правото на Европейския съюз в материята на обществените поръчки.Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, препращания към други нормативни актове и бележки във връзка с преходния режим.

...оръчки възлагани чрез публична покана по ЗОП ... Lex.bg - Обществени поръчки - 14. актуализирано издание ... ... ... 14 март 2016 г. ПП-0007-2016 Строително-монтажни работи на част от уличната мрежа в гр.Шумен и кварталите му ... Обществени поръчки (16 издание 2019) Обществени поръчки (16 издание 2019) — 0.0 от 5 (0) | sku: bkbk0004522n. ... 14,00 лв. Атлас на българск ... Обществени поръчки - 17 издание ... .0 от 5 (0) | sku: bkbk0004522n. ... 14,00 лв. Атлас на българската литература 1969-1989: Част втора 1979-1989 (твърди корици) ... Рубриката "Обществени поръчки" ще излиза всеки четвъртък. ... 07 юли 14, Любопитно-2 ... С това издание правим опит с конкретни примери за земеделски проекти от българските региони да покажем как ... 14.15 - 15.30 Откриване на обучението МОДУЛ "АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА" (част 1) Аналитичен поглед върху приложимото законодателство по обществени поръчки. В чл. 13 се посочва, че Законът за обществени поръчки (ЗОП) не се прилага само при покупки на хигиенни материали и медицински изделия, които сега трябва да се случват бързо. Обществените поръчки стават изцяло електронни от 14 юни Агенцията по обществени поръчки информира, че считано от 14 юни 2020 г. Обществени поръчки,възлагани чрез процедури по ЗОП Обществени поръчки; Обществени поръчки,възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица по чл.20, ал.3 от ЗОП Технически спецификации за обществени поръчки за публично обсъждане ... 10:...