Безплатна електронна библиотека

Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове - Савина Михайлова-Големинова

Bсички Савина Михайлова-Големинова Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2017
РАЗМЕР: 8,17
ISBN: 9789542823940
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Савина Михайлова-Големинова

Описание:

С приемането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове през 2015 г. бе завършена нормативната уредба в сферата на публичните средства от Европейския съюз. Така, в резултат на натрупания опит, България осъществи цялостна кодификация на тези обществени отношения.Имайки предвид, че преговорите за многогодишната финансова рамка и бъдещата кохезионна политика за новия програмен период 2021–2027 г. ще бъдат сред най-горещите теми по време на българското председателството на Съвета на ЕС през 2018 г., настоящото изследване има за цел да открои как функционира системата на публичните средства от ЕСИФ.Гл.ас. д-р Савина Михайлова-Големинова преподава финансово и данъчно право в СУ „Св. Климент Охридски“; води лекционен курс по финансово право към съвместната магистърска програма „Финансов мениджмънт“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета „Монтескьо – Бордо IV“; води лекционен курс по публични финанси и финансово управление и контрол на средствата от ЕС за студенти по програма „Еразъм“ в ЮФ на СУ; преподавател в НИП по финансово управление и контрол на средствата от ЕС. Член е на Софийската адвокатска колегия и на Международната данъчна асоциация (IFA). Била е съветник в кабинета на служебния заместник министър-председател по управление на средствата от Европейския съюз и ръководител на работна група по изготвяне на проект на Закон за управление на средствата от ЕСИФ.

...чните средства от ЕСИФ в хода на проектния ... store.bg - Фондове ... ... Дисертация д-р: Савина Иванова Михайлова-Големинова, ФИНАНСОВИ ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА ОТ СТРУКТУРНИТЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ , Софийски Университет" Св.Климент ... Цена: 19.00 лв. Книга. С приемането ... store.bg - Финансови правни отношения в системата на ... ... .Климент ... Цена: 19.00 лв. Книга. С приемането на Закона за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове през 2015 г. бе завършена нормативната уредба в сферата на публичните средства от Европейския съюз. Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове на Савина Михайлова-Големинова сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! С приемането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове през 2015 г. бе завършена нормативната уредба в сферата на публичните средства от Европейския съюз. (2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2020 г.) При управлението на средствата от ЕСИФ не се допуска конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите ... 5. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) участие в процедура за получаване на лиценз, разрешение или в процедура по регистрация по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за ... Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове Савина Михайлова-Големинова 3. Обща характеристика на финансовите правни отношения в системата на публичните средства от СКФ 3.1. Предметно съдържание 3.2. Метод на правно регулиране 3.3. Виж откритите Начало за търсене "Фондове" в . ... Търсене на: Фондове. във всички раздели само в ... С приемането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове през 2015 г. бе завършена нормативната уредба в сферата на публичните средства о...