Безплатна електронна библиотека

Закони за собствеността / 16. издание

Закони за собствеността / 16. издание Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2017
РАЗМЕР: 5,68
ISBN: 9786192260248
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията. Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост. В информационното приложение са поместени диспозитивите на тълкувателни решения и постановления на ВС, ВКС и ВАС по прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения и постановления.

...ои магазини, работилници, складове и ателиета, възстановяване на ... PDF ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ... ... ... Библиотека закони - АПИС, т. 12, р. 2, № 63 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Земеделски земи по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон е предвидено друго. (4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Сиела Норма Безплатен Държавен вестник ... 【Закони за собствеността 15. издание】 Сиби • Цена | Ciela.com ... . (4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Сиела Норма Безплатен Държавен вестник издание. ... т. 1 от преходните правила на Закона за собствеността - Изв., бр. 92 от 16 ноември 1951 г. ... се определят с особени закони. Чл. 27. Имуществата на ... Отборът на Област Перник спечели състезанието за знания "Моят град е моята крепост" за Югозападна България Министър Николай Нанков ще бъде в Кюстендил за втория полуфинал на кампанията на МРРБ „Моят град е моята ... Закон за устройство на територията: 13.издание 2 16 С01. 13. актуализирано издание към 9 април 2015 г.. Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното ... Библиотека закони - АПИС, т. 12, р. 2, № 100 Чл. 1. Този закон се издава в изпълнение на чл. 3, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти. Чл. 2. Закони на собствеността ... Хартиено издание. ... Изданието включва Закон за собствеността; Закон за общинската собственост; Закон за държавната собственост; Правилник за прилагане на Закона ... За тях се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността, доколкото в този закон не е предвидено друго. (4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване юни 2015 pdf файл, 224,9 kb, последни промени от 29.06.2015 Грижа за клиента | За контакти. Търсене на: Закони. във всички раздели само в настоящия „Обявените за несъответни на Конституцията закони губят своето действие занапред (ex nunc), а възникналите от прилагането им правни последици в рамките на правоотношения, приключили до ... Здравейте, Имаме проблем и разправии в блока.Моля помогнете със съвет. Блокът ни е на 8 етажа с 35 апартамента.Входната такса за поддръжка и режийни е разпределена така: За апартамент -5 лева за ремонт ,5 лева такса ... Чл. 6. Собствеността на държавата и на общините е публична и частна. [Редакция към ДВ, бр. 77/1991 г.Чл. 6. Държавна собственост е имуществото, обявено от Конституцията и законите за изключителна нейна собственост, както и ... 16. актуализирано издание към 10 февруари 2020 г. В настоящото актуализирано издание на сборника са отразени измененията в ЗСВ, обнародвани в бр. 11 на "Държавен вестник" от 7 февруари 2020 г. ... Електронно издание issn 2682-9606. ... се постига винаги и единствено по пътя на приемането на отделни закони за изменение и допълнение на съответните закони. ... Определение от 15.01.2019 г. по к. д. № 16 ......