Безплатна електронна библиотека

Социално и здравно осигуряване 2018 - Сборник нормативни актове

Наслади се Социално и здравно осигуряване 2018 - Сборник нормативни актове epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 7,71
ISBN: 9789542825173
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 1. Кодекс за социално осигуряване – КСО 2. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – НПОС 3. Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица – НООСЛБГРЧМЛ 4. Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване – НПОПДОО 5. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица – НОИПОБ 6. Наредба за работното време, почивките и отпуските – НРВПО 7. Наредба за структурата и организацията на работната заплата – НСОРЗ 8. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски – НЕВДПОВ 9. Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност – Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. 10. Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „гарантирани вземания на работниците и служителите“и за обмен на информация​ ­– НРИОВРЗОВВФГВРСОИ 11. Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране – НКТП 12. Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониранеЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 1. Закон за здравното осигуряване – ЗЗО 2. Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ – НОПДМП

...вния бюджет. (2) (Нова - ДВ, бр ... Социално и здравно осигуряване 2018 | Ozone.bg ... . 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм ... Актуализирани текстове на Кодекса за социално осигуряване и на други нормативни актове. ... 43 Наредба № 59 от 04.04.2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи ... Социално и здравно осигу ... Социално и здравно осигуряване 2018 - Сборник нормативни ... ... ... Социално и здравно осигуряване. Цена: 17.60 лв. Отстъпка: 4.40 лв. (20.00 %) Настоящото издание съдържа основните закони и подзаконови нормативни актове, относими към социалното и здравното осигуряване в България през 2018 г. ‌Настоящото издание съдържа основните закони и подзаконови нормативни актове, относими към социалното и здравното осигуряване в България през 2018 г. Специално обособени са редакциите на Кодекса за социално ... Той настоява в текста (чл. 227а, ал.4), предвиждащ по-ниски такси - 30 лева за граждани и 200 лева за организации, когато става дума за дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване, да се ... Кодекс за социално осигуряване ... Текстовете са анотирани с препращания към други нормативни актове. ... с който се уреждат задължителното и доброволното здравно осигуряване и свързаните с ... Социално и здравно осигуряване промените за 2013 г. ... с вътрешни препращания и препращания към подзаконови нормативни актове. ... Социално и здравно осигуряване промените за 2013 г. Социално и здравно осигуряване 2014/Сборник нормативни актове. 1 издание 2014СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ1. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - (КСО)2. ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 Сборник нормативни актове xi/2018. 9.00 лв. Кодекс на труда. Сборник нормативни актове viii/2019. 8.90 лв. Социално и здравно осигуряване 2020 Поръчай "Социално и здравно осигуряване 2007: Сборник нормативни актове" от Колектив на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 Цена: 16.00 лв. Книга. Изданието е най-пълният сборник нормативни актове на българския пазар, съдържащ цялата нормативна база, касаеща социалното и здравно осигуряване за 2010 г. Съставител и анотация: Нина Гевренова. ... Сборникът съдържа най-важните нормативни актове, необходими за прилагането на общественото и здравното осигуряване и може да се използва както като учебно помагало от ... Спогодби за социална сигурност. Двустранни спогодби за социално осигуряване. Международни договори по които Република България е страна. Коментар по задължителното пенсионно осигуряване: Отпускане на пенсии и добавки по част първа от Кодекса за социално осигуряване - Изменения и допълнения в част първа на КСО през 2018 г. - 2019 г. Сборникът съдържа най-важните нормативни актове, необходими за прилагането на общественото и здравното осигуряване и може да се използва . ... Социално и здравно осигуряване 2019 Дължимост на вноски за здравно и социално осигуряване по договор за работа без трудово правоотношение, с възложител т...