Безплатна електронна библиотека

Кодекс за застраховането

Кодекс за застраховането Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 11,89
ISBN: 9786192261047
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

В сборника е поместен Кодексът за застраховането, който е в сила от 1 януари 2016 г. С него се уреждат дейностите по застраховане и презастраховане, застрахователно и презастрахователно посредничество; правилата за разпространение на застрахователни продукти и за уреждане на застрахователни претенции; застрахователния договор; задължителното застраховане; оздравяването, ликвидацията и несъстоятелността на застраховател или на презастраховател; застрахователния надзор. Включен е и Законът за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати във връзка с правилата за упражняване на допълнителен надзор над лицата от застрахователния сектор, когато са част от финансов конгломерат. В допълнение е дадено и извлечение от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с дейността на КФН по упражняване на надзор в застрахователния сектор. Поместено е и извлечение от отменения Кодекс за застраховането от 2005 г. в частта, която уреждаше застрахователния договор, както и тълкувателни решения и списък на подзаконова нормативна уредба по отменения кодекс. Текстовете са анотирани с бележки във връзка с преходния режим и с вътрешни препращания между правни норми.

...0, ал. 4, т. 3 от ЗОП КОДЕКС за застраховането Обн ... Кодекс за застраховането гр. Левски • OLX.bg ... . - ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 62 от КОДЕКС НА ЗАСТРАХОВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ ... - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Разпоредбите на този кодекс не се прилагат за дейността по допълнително социално осигуряване, доколкото друго не е Да се обнародва в „Държавен вестник" Кодексът за застраховането, приет от ХliiІ Народно събрание на 15 декември 2015 г. ... и на този кодекс. За застраховател - европе ... КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО - БФБ в реално време - infostock.bg ... . ... и на този кодекс. За застраховател - европейско кооперативно ... КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО. В сила от 01.01.2016 г. Обн. ДВ. бр. 102 от 29 Декември 2015г., ... и на този кодекс. За застраховател - европейско кооперативно дружество, се прилагат разпоредбите за ... КОДЕКС за застраховането. Обн. - ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 62 от 09.08.2016 г ... Задължителна съдебна практика на Върховния касационен съд по Кодекса за застраховането, решения по чл. 290 ГПК, тълкувателни решения, постановления на пленума Новини за Кодекс за застраховането. АБЗ: Новата методика за обезщетенията при катастрофи ще внесе справедливост. 14.08.2019 15:58 . 1 Приложимо право България чл. 129-149 от Кодекса за застраховането чл. 607-760 от Търговскя закон Кодекс за застраховането ⚫ от 【С...