Безплатна електронна библиотека

Финансово право - Шесто преработено и актуализирано издание - Кратък курс - Казуси - Иван Стоянов

Можете да го намерите тук Финансово право - Шесто преработено и актуализирано издание - Кратък курс - Казуси pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 5,38
ISBN: 9789542825005
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Иван Стоянов

Описание:

Разработените казуси и разгледаните решения на ВАС и на КС, както и предложенията de lege ferenda засилват практическата насоченост на учебника. Финансовото право съдържа в себе си логическата и сложна връзка между финанси и право. От съчетанието на тези два компонента се получава ново, по-сложно, но и по-богато по съдържание явление. Това е наука за управлението на публичните финанси. Финансовото законодателство е основа на механизма за управление на публичните финанси. Ефективното им управление безспорно е много важно за икономическото и социалното развитие на обществото. Основанията да се предприеме цялостна реформа на нашето законодателство са, от една страна, преходът към пазарна икономика и необходимостта от хармонизация на българското законодателство със законодателството на ЕС. Познаването на финансовите правни норми и на механизма на тяхното действие е необходимост не само за юристите и икономистите, но и за държавните органи, за всеки предприемач и гражданин. В настоящото издание изцяло е преработена специалната част, като са обособени три раздела: Бюджетно право, Банково дело, Валутно и митническо законодателство. Разработена е нова глава: Мита. Митнически контрол, както и три нови казуса. Учебникът може да се ползва не само от студенти – юристи и икономисти, но и от докторанти, специалисти от практиката и от всички. За повече подробности може да се ползва Финансово право. Обща част. Специална част. Конституционно правосъдие. Казуси. Пето преработено и доп. изд. С., Сиела, 2017.

...есто преработено и актуализирано издание ... knigimechta.com - Финансово право - Сиела - Проф. д-р Иван ... ... . Настоящото издание е съкратена версия на учебника по финансово право. То обхваща и изяснява в синтезиран вид всички институти на ФП, както и казуси с ... Лекции по Финансово право Съдържание: ОБЩА ЧАСТ 1. Финансовото право. Предмет и метод на пр ... store.bg - Финансово право - Проф. д-р Иван Г. Стоянов - книга ... . Финансовото право. Предмет и метод на правно регулиране. Източници на финансовото право. 2. Финансови правни норми. Същност, структура и ... Открити Игри за търсене "Slap" в game.store.bg - магазин за настолни игри: Финансово право - Шесто преработено и актуализирано издание - Кратък курс - Казуси Издателство: СИЕЛА Автор: Иван Стоянов Държавен финансов контрол. Организация, обект, субекти и реализация на имуществената ... Цитирания. 7. Мутафов К., Правосубектност и субекти в Данъчното право, Бургас, Бряг, 2018, стр. 65 ... Search products: ... Финансово право. Кратък курс. Казуси. Шесто преработено и актуализирано издание ... актуализирано издание - към 25 септември 2011 г. 248 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби" нашата цена: 5.70 лв. Шесто издание. Кратък курс Иван Стоянов Настоящото издание е съкратена версия на учебника по финансово право. То обхваща и изяснява в синтезиран вид всички институти на ФП, както и казуси с ... Купете Финансово право, Сиела, Автор: Проф. д-р Иван Г. Стоянов, Цена: 25,00 лв. - Ниска Цена ... "Как да търгуваме на финансовите пазари" запълва една празнина на българския пазар на финансово-икономическа литература. Авторът, сам запален търговец и анализатор на валутни, суровинни и финансови пазари, представя ... ПО ФИНАНСОВО ПРАВО Уч...