Безплатна електронна библиотека

Закон за нотариусите и нотариалната дейност

книги Закон за нотариусите и нотариалната дейност Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 7,96
ISBN: 9786192260675
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

Поместени са Законът за нотариусите и нотариалната дейност и подзаконовите актове по прилагането му във връзка със служебните архиви и нотариалните кантори, с достъпа на нотариусите до Националната база данни "Население" и Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи, с определянето на нотариалните и някои държавни такси и с условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси и на изпитите за помощник-нотариуси по заместване. В допълнение са включени Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове по повод приложението й към нотариалните актове и други удостоверявания, както и Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние.

...а противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ... 【Закон за нотариусите и нотариалната дейност】 Сиби • Цена ... ... . ... разлика между оценката ... 1. Закон за нотариусите и нотариалната дейност. 2. Наредба № 32 от 29 януари 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. 3. ТАРИФА ЗА НОТАРИАЛНИТЕ ТАКСИ КЪМ ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ ... Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и ... ... . 3. ТАРИФА ЗА НОТАРИАЛНИТЕ ТАКСИ КЪМ ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ В сила от 15.08.1998 г., Приета с ПМС № 186 от 13.08.1998 г.Отразена деноминацията от 5.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.95 от 14 Август 1998г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари ... Проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност ... Становище на Нотариалната камара на РБ, получено по ел. поща (6 януари 2020 г.) ... Закон за нотариусите и нотариалната дейност (загл. изм. - дв, бр. 123 от 1997 г.) Закон за някои права на лицата, които са били президенти на република България Проектът на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз. Научи повече за книгата "Закон за нотариусите и нотариалната дейност 2018" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Posts Tagged 'Закон за нотариусите и нотариалната дейност' Search this website. Начало Tag: Закон за нотариусите и нотариалната дейност . Промени на важни норми на Търговския закон ... ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 123 ОТ 1997 Г.) В сила от 07.01.1997 г ... Закон за н...