Безплатна електронна библиотека

Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ - Теодора Георгиева

Наслади се Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ Теодора Георгиева epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 12,23
ISBN: 9789542825616
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Теодора Георгиева

Описание:

Силната страна на това изследване е именно фокусирането на авторката в практическите специфики, които са характерни за нелеката разделителна линия между степента на обществена опасност – основната разлика между двете правни явления. Книгата е написана върху основата на защитен дисертационен труд, но допълнен така, че да откликне на актуалните проблеми в правораздаването, например прилагането на принципа non bis in idem, анализирането на актуалните специални закони, рег- ламентиращи специфичния правен ред при квалификацията на деянието, индивидуализацията на отговорността и съответното процесуално реализиране. Работата на Теодора Георгиева като прокурор и административен съдия дават положително отражение върху качеството на книгата – в това число за намирането на актуална казуистика и въпроси, които се нуждаят от изясняване, прагматичната насоченост, съчетана с възможност за научно изследване. Видно от съдържанието на труда, авторът съчетава тези свои умения, като първо представя общ исторически прег- лед на развитието на административнонаказателното право в България. Стъпвайки върху основата на административното нарушение и административнонаказателния процес, тя навли- за постепенно в най-сложния анализ – този на особеностите и спецификите на производствата в административното наказване, имащи специален правен режим на регулация. В същото време тя прави и непрекъснат паралел с елементите на престъплението и особеностите на наказателния процес. В правната ни доктрина трудовете с междуотраслов характер не са много, поради сложността на предмета на изследването. Отличното познание на административнонаказателното право, както и на наказателното право и процес, са безспорно необходими за написването на настоящата книга. Затова и този труд е проява на такива познания и предоставя на читателя отговори и яснота относно посочената проблематика. Считам, че книгата ще е полезна за практикуващи юристи, за студентите по право и за академичната общност, за административните органи, както и за всеки, интересуващ се от материята. проф. д-р Дарина Зиновиева

...ски дела" или дела с фактическа и правна ... Административно право и процес - Academica Books ... ... Обществената опастност на нарушенията е много по-ниска в сравнение с престъпленията, ето защо можем да кажем, че деянията с ниска обществена опасност са административни нарушения, а с по ... ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ... АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА. СРАВНИТЕЛЕН ... ... ... ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Купи онлайн Съдебна практика по ЗУТ 2001-2009 - Христина Недева за 18,00 лв. от Galaxy.bg Валтер Кривицки е първият високопоставен съветски разузнавач, който сензационно скъсва със Сталиновия режим и преминава на страната на Запада. Истинското му име е Самуил Гинзберг, а Валтер Кривицки е псевдоним, с ... 7 Глава първа: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Първата разпоредба на Закона за административните нарушения и Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ. ВАЖНО!...