Безплатна електронна библиотека

Семеен кодекс и Закон за наследството - 2019 - Венцислав Л. Петров - съставител

Най-добре Семеен кодекс и Закон за наследството - 2019 PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2019
РАЗМЕР: 4,98
ISBN: 9789542824268
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Венцислав Л. Петров - съставител

Описание:

Изданието включва:Семеен кодекс (2009);Семеен кодекс (1985) ;Семеен кодекс (1968) ;Закон за лицата и семейството;Закон за закрила на детето ;Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето;Закон за защита от домашното насилие ;Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие;Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка;Граждански процесуален кодекс (извлечение) ;Закон за наследството ;Закон за гражданската регистрация ;Тълкувателни актове на ВС и ВКС;

...Семеен кодекс' 11 May 2020 Иск за отмяна на дарението поради недаване на издръжка, чл ... СЕМЕЕН ЗАКОН И ЗАКОН ЗА НАСЛЕДСТВОТО / 2018 - ВЕНЦИСЛАВ Л ... ... .227, ал.1, б."в" ЗЗД СЕМЕЕН КОДЕКС 2009 год. И СЕМЕЕН КОДЕКС 1985 год. - ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ, СЪПОСТАВКА НА ТЕКСТОВЕТЕ И СЪСТАВИТЕЛСТВО - ЧЛ. КОР. ПРОФ. Д.Ю.Н. ЦАНКА ЦАНКОВА - СИЕЛА е от раздела за правна литература. Вижте актуална цена и кратко резюме ... Кодекс на международното частно право .. ... store.bg - Семеен кодекс и Закон за наследството 2018 г ... ... . Вижте актуална цена и кратко резюме ... Кодекс на международното частно право ... Закон за кадастъра и имотния регистър ... Закон за корпоративното подоходно облагане. Семеен кодекс. Закон за наследството. Семеен кодекс (СК): Чл. 28 за дяловете на съпрузите при прекратяване на режима на СИО. Чл. 44, ал.1 - относно причините за прекратяване на брака. Чл. 74 - за родството по права и съребрена линия. Семеен кодекс (Закон за българските лични документи , Закон за предучилищното и училищното образование , Закон за счетоводството , Кодекс на международното частно право , Закон за данък върху добавената стойност ... Семеен кодекс (СК) | Управление и разпореждане с имуществото на детето Чл. 130. (3) Извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги ......