Безплатна електронна библиотека

Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз - Христо Христев

Христо Христев книги Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 8,50
ISBN: 9789542826071
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христо Христев

Описание:

Книгата анализира същността на вътрешния пазар между държавите членки на ЕС като основно измерение на европейската интеграция, както и общите и специфични правила, на които почива свободното движение на стоки, свободното движение на хора, свободата на установяване, свободното предоставяне на услуги и свободното движение на капитали.Особен акцент в изданието е поставен на: – идейните основи на вътрешния пазар; – значението на вътрешния пазар и основните свободи на движение за формиране на правната система на ЕС; – взаимната свързаност и общите елементи, на които се подчиняват основните свободи на движение; – специфичните правила, приложими за всяка свобода на движение; – хармонизацията на законодателствата; – принципа на взаимно признаване във вътрешния пазар; – практиката за достъп до пазара при упражняване на различните свободи на движение; – допустимите изключения и ограничения при прилагане на основните свободи на движение.Изследването стъпва на особено задълбочен преглед на цялата практиката на Съда на Европейския съюз относно упражняването на различните свободи на движение в хода на изграждането и развитието на вътрешния пазар. За неговото изготвяне са използвани над 1200 решения на Съда от началото на процеса на европейска интеграция до наши дни, както и значителен кръг източници на доктрината на френски, английски и италиански език. За реализирането на различни аспекти на изследването авторът е имал възможност да осъществи обмен и да използва ресурси на Европейския университетски център в Нанси, Франция и на Центъра за европейски изследвания на Университет в Оксфорд.Художествено оформление: Дамян Дамянов

...вижение и възмож¬ности на неговите граждани ... „Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на ... ... . Обществено правни предпоставки за възникване на Европейския вътрешен пазар са за възникване на общия на вътрешния пазар и на общия валутен съюз. Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз Европейския съюз, предоставяйки свобода на движение и възможности на неговите граждани. Те се свързват с "вътрешен пазар, характери ... Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на ... ... . Те се свързват с "вътрешен пазар, характеризиращ се с премахването, както Купи онлайн Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз - Христо Христев за 24,30 лв. от Galaxy.bg Трудът на дългогодишния преподавател е първата по рода си публикация на български, разглеждаща темата Какво точно представлява режимът на основните свободи на движение във вътрешния пазар на Европейския съюз? Издрателство „Сиела" и д-р Христо Христев имат удоволствието да ви поканят на представяне на книгата „Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз". l 172/18 bg Официален вестник на Европейския съюз 26.6.2019 г. (1) ОВ c 209, 30.6.2017 г., стр. 21. (2) ОВ c 342, 12.10.2017 г., стр. 43. (3) Позиция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. (все още непубликувана в Официален ... Четирите свободи на движение в Европейския съюз. ... постигане са установените с учредителния договор четири основни свободи на движение между страните членки - на хора, услуги, стоки и ... Основни принципи на правото на ЕС - директен ефект и върховенство. Основните принципи на тази правна система са директният ( пряк) ефект и върховенството на правото на ЕО. Гражданите на Европейския съюз имат правото да се придвижват и установяват свободно на територията на държавите членки при ограниченията и условията, предвидени в учредителните договори ... Свободното движение на услуги представлява една от основните свободи на вътрешния паз...