Безплатна електронна библиотека

Компетентност на административните органи - Проф. д-р Дарина Зиновиева

Най-добре Компетентност на административните органи PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 4,33
ISBN: 9789542827610
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Проф. д-р Дарина Зиновиева

Описание:

Актуалността на темата не намалява с годините поради динамиката на обществените отношения. Казуистиката е обемна и разнородна. Това проличава както от измененията в нормативната уредба, така и от актуалната съдебна практика, анализирани в това издание.В книгата подробно са разгледани хипотезите на придобиване и прехвърляне на компетентност, делегиране, заместване, мандатна компетентност и др.Разгледани са усложнени хипотези с практическа стойност –съгласувателна компетентност, компетентност при смесени състави, колективна компетентност и др. Съществена новост в това издание е анализът на прилаганете на правото и юриспруденцията на Европейския съюз.Книгата може да се ползва от студенти, академична общност, органи на изпълнителната, законодателната и съдебна власт.

...ржавата компетентност ... Компетентност на административните органи ... . (за първи път публикувана в сп. Норма, бр. 9/2012 г.) 1. Уводни бележки. Настоящата статия 1 е посветена на една важна както от теоретическо, така и от практическо гледище хипотеза на мълчание (бездействие) на администрацията. Дарина Зиновиева - Ком ... 4. Оперативна самостоятелност и обвързана компетентност ... ... . Дарина Зиновиева - Компетентност на административните органи. Право. Издателство Сиела ... - Управителните органи на пристанища по смисъла на чл. 3, т. 1 от Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за повишаване на сигурността на пристанищата (ОВ, l 310/28 ... 2. отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до звената в съответната администрация, както и към други административни органи, компетентни по Административен съд Кърджали. Административен съд Кърджали е част от системата на регионалните административни съдилища на Република България, в чиято компетентност влизат следните правомощия:...