Безплатна електронна библиотека

Действие на вписването по българското вещно право - Ивайло Василев

Можете да го намерите тук Действие на вписването по българското вещно право pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 8,79
ISBN: 9786191980932
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ивайло Василев

Описание:

Институтът на вписването е анализиран през призмата на нормативната уредба по сега действащата персонална система на вписване (Закон за собствеността и Правилник за вписванията) и по реалната система на вписване (Закон за кадастъра и имотния регистър и Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър), отнасяща се до правния режим на имотния регистър, който все още е в процес на създаване и не е въведен в нито един съдебен район в страната. Представена е най-значимата съдебна практика по изследваните въпроси. Направени са и предложения de lege ferenda за усъвършенстване на законодателството.Съдържанието на книгата е актуално към м. септември 2018 г.Книгата е полезна за съдии по вписванията, нотариуси, адвокати, съдии, частни съдебни изпълнители, синдици, юрисконсулти, преподаватели и студенти по право, както и всички практикуващи юристи с интереси в материята на вещното право.

...о не за всички В Решение № 111 от 12 ... Вписване в регистър, противопоставимост и правна сигурност ... ... .02.2019г. по гр.д. № 45/2019г. Въпроси на българското вещно право December 23, 2012 · "Полуавтоматично" давностно владение - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4/17 декември 2012 г.: Представяне на книгата „Действие на вписването по българското вещно право" на д-р Ивайло Василев Последна промяна: 2018-09-13 15:22:04 Действие на договора по отношение на лицата ... Наказателно право - обща част . ... 22. Вписване в имотния регистър: а) подлежащи на вписване ... ... ... Наказателно право - обща част ... Корична цена: 26.00 лв. Цена: 23.40 лв. Поръчай-5%. Действие на вписването по българското вещно право ... Автор е на книгата „Действие на вписването по българското вещно право". Лектор в семинари по въпросите на вписванията по вещното право, автор на правни анализи в научни сборници и в ... Закон за собствеността (ЗС) | Чл. 114. Трябва да бъдат вписани: а) исковите молби, с които се иска разваляне, унищожаване, отменяване или признаване нищожността на актове, подлежащи на вписване по чл. 112. 1 На вписване по българското вещно право, независимо дали се извършва по персоналната или реалната система, подлежат не вещни права, а актове, с които се придобиват вещни права върху ... НОВИ КНИГИ 2019 г.. Василев, Ивайло. Действие на вписването по българското вещно право. Второ преработено издание Наименованието на тази книга - "Българско вещно право" изисква да се разкрие макар и накратко, най-напред неговата същина. Последната се определя от съдържанието на двата елемента, които то ... Ред на вписването. Правното значение за вписвването.... Правен режим и действие., Курсова работа по Вещно право - Pomagalo.com...