Безплатна електронна библиотека

Документиране и счетоводно отчитане на данъците - Данъчен наръчник за счетоводителя - Евгени Рангелов

Евгени Рангелов книги Документиране и счетоводно отчитане на данъците - Данъчен наръчник за счетоводителя Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 3,1
ISBN: 9786197028751
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Евгени Рангелов

Описание:

➜Експертни анализи и съвети по темите:➜Общи положения по ДОПК, свързани с публичните вземания, където са включени анализи по:❐Данъчно задължени лица и данъчна регистрация❐Данъчни декларации❐Съставяне, обжалване и отчитане на ревизионни актове❐Административнонаказателни разпоредби➜Документиране, деклариране и счетоводно отчитане на данъците по ЗКПО, където са включени анализи по:❐Отчитане при сделки между свързани лица и при отклонение от данъчното облагане❐Данъчни регулации при формиране на данъчния финансов резултат и определяне на данъка по годишната данъчна декларация❐Отчитане на данъчни регулации, свързани с данъчни амортизируеми активи❐Отчитане на корекции на счетоводни грешки и промени на счетоводната политика❐Определяне на годишния финансов резултат и данъка. Счетоводно отчитане на данъка и отсрочените активи и пасиви❐Отчитане на авансовите вноски❐Отчитане на преобразуването на търговски дружества чрез: вливане, сливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма❐Отчитане на данъка, удържан при източника❐Отчитане на данъците върху разходите❐Отчитане на алтернативните данъци❐Административнонаказателни разпоредби➜Отчитане на данъците върху доходите на физически лица, където за разгледани:❐Документиране и отчитане на данъци и осигуровки от доходи на лица, работещи по трудови, извънтрудови правоотношения, като ЕТ и лица с друга стопанска дейност.❐Окончателни доходи на местни и чуждестранни лица от дивиденти и ликвидационни дялове, други доходи.➜Отчитане на местните данъци и такси, където са разгледани:❐Отчитане на местните данъци❐Отчитане на местните такси❐Патентен данък❐Туристически данък❐Административнонаказателни разпоредби➜ДДС: данъчни документи, декларации, счетоводно отчитане, аспекти по ЗКПО, където са разгледани:❐Обекти на облагане и данъчно задължени лица при ДДС❐Документиране и отчитане на ДДС при освободени доставки, ВОД и ВОП, внос на стоки, нулева ставка на ДДС❐Отчитане на ДДС при първоначална регистрация и дерегистрация❐Отчитане на ДДС при други случаи❐Годишни и еднократни корекции на ползван данъчен кредит❐Изисквания към съдържанието и отчитането на данъчните документи❐Отчитане на ДДС по начет с ревизионен акт❐Административнонаказателни разпоредби➜Отчитане на разчетите с бюджета за акцизи и движението на акцизни стоки в данъчните складове, където са разгледани:❐Определяне, начисляване и отчитане на акциз❐Документиране и отчитане на режима ""отложено плащане на акциз""❐Отчитане на акциза в данъчните складове и при движение на акцизни стоки❐Бандероли❐Обезпечения➜Други законови разпоредби, свързани с прилагането на данъчните закони и взаимоотношенията с бюджета на данъчно задължените лица➜Становища, тълкувания и писма на НАП и други компетентни органи

...ите: данъчен наръчник за счетоводителя Документиране и счетоводно отчитане на данъците - Данъчен наръчник за счетоводителя ⚫ от Евгени Рангелов 【РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД】 9786197028751 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна ... Счетоводство на строителното предприятие ... ... Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя Не Ви дава тълкуване на данъците от гледна точка на данъчен експерт, който не познава счетоводството. Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен н ... 10 данъчни казуса и тяхното счетоводно отчитане ... ... Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя Не Ви дава тълкуване на данъците от гледна точка на данъчен експерт, който не познава счетоводството. Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя - издание 2018 - цена с ДДС 31.50 лева Своеобразно допълнение на книгата от 2018-та година "Документиране и счетоводно отчитане на данъците. Данъчен наръчник за счетоводителя". ... Своеобразно допълнение на книгата от 2018-та година "Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводител...