Безплатна електронна библиотека

Условното осъждане по българското наказателно право - Ралица Костадинова

Ралица Костадинова книги Условното осъждане по българското наказателно право Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2019
РАЗМЕР: 6,64
ISBN: 9786192330682
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ралица Костадинова

Описание:

Книгата съдържа четири глави, в които пълно и всестранно са разгледани проблемите на условното осъждане по българското наказателно право. Първата глава съдържа историко-правно изследване на разглеждания институт и изяснява неговата правна същност. В следващата втора глава последователно са анализирани предпоставките за прилагане на условното осъждане. Тяхното изясняване цели увеличаване на ефективността на института чрез улесняване на неговото законосъобразно прилагане. В глава трета се въвежда понятието „режим на условно осъждане“ и се изяснява неговото съдържание и продължителност. Отделено е специално внимание на правните последици от неговото спазване/неспазване. Последната, четвърта глава на книгата разглежда европейската перспектива пред условното осъждане. Тя е посветена на развитието на взаимното признаване на решения за надзор на условно осъждане в международните актове и в правото на ЕС. Във връзка с това се разглеждат конкретните въпроси на производството по признаване и изпълнение на решения за пробационни мерки, постановени в държава–членка на ЕС, както и на производството по изпращане на такива решения по българското законодателство.Трудът би бил полезен на изследователите в областта на наказателното право, студентите по право, както и на всички, които в практиката по наказателни дела имат досег с условното осъждане.

...раво. София, Издателство на Нов български университет, 2019 ... Условното осъждане по Българското наказателно право от ... ... . ІІ. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА. 3. Щом извършеното от него е престъпление по българското наказателно право, той отговаря пред българското правосъдие и според българския закон. Съществува и конституционна забрана за ... Цена: 5.55 лв. Кн ... Представяне на книгата „Условното осъждане по българското ... ... . Съществува и конституционна забрана за ... Цена: 5.55 лв. Книга. Необходимостта от събиране на данъци за формиране на основната приходна част на бюджета, налага редица деяния насочени към избягване на данъчно облагане да бъдат инкриминирани. Какво учат студентите по наказателно право. ... Вижте и "Какво учат студентите по гражданско право" ... Условното осъждане, от друга страна, също бива възприемано като плясване през пръстите. ... Срокът по чл. 88а НК започва да тече по общо правило от изтър¬пяването на наказанието (ал. 1), а при условно осъждане и условно предсрочно освобождаване — от деня, в който е изтекъл ......