Безплатна електронна библиотека

Местното самоуправление - Живко Миланов

Можете да го намерите тук Местното самоуправление pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2001
РАЗМЕР: 11,28
ISBN: 954-632-046-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Живко Миланов

Описание:

...ние в България - ФЛАГ ЕАД Към основното съдържание Към главното меню Същността на местното самоуправление е реалната възможност на населението самостоятелно да решава въпросите от местно значение, най-тясно свързани с неговите нужди ... ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И ... ... . Принципът на местното самоуправление трябва да бъде признат във вътрешното законодателство и доколкото това е възможно, в конституцията. Понятие за местно самоуправление Член 3 1. Местното самоуправление се извършва в рамките на дър ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . Принципът на местното самоуправление трябва да бъде признат във вътрешното законодателство и доколкото това е възможно, в конституцията. Понятие за местно самоуправление Член 3 1. Местното самоуправление се извършва в рамките на държавата. Неговите принципи са част от организацията на държавата, поради това те се . Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД е създаден на основание Разпореждане № 4 на Министерския съвет на Република България от 7 март 2007 г. като инструмент на държавната политика за ... КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2010 Г.) § 5. Второ, тя следва идеята за 'самоуправление на гражданите', според която жителите на тези райони участват и се занимават, до известна степен, дейностите на местните публични органи. Местното самоуправление като наука и учебна дисциплина. Използването на понятието управление има изключително широк обхват. То е присъщо за социалните, биологичните и технологичните системи... Many translated example sentences containing "местното самоуправление" - English-Bulgarian dictionary and search engine for English translations. местното самоуправление, организацията и дейността на общинския съвет, кметовете на общини, райони и кметства, местната администрация и участието на гражданите при Местното самоуправление е най-близкото до гражданското ниво на демократично управление. То им позволява да участват в процеса на взимане на решения на местно равнище. „Община" значи нещо ... Местното самоуправление в общината се изразява в правото на гражданите или на избрани от тях органи, в рамките на предоставената им компетентност, да решават въпросите, свързани със: 27.10.2003 г.) (1) Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В сила от 17.09.1991 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация Обн., ДВ...