Безплатна електронна библиотека

Закон за автомобилните превози - Съдебна практика - Съставител: Бисер Динев

Наслади се Закон за автомобилните превози - Съдебна практика Съставител: Бисер Динев epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 12,4
ISBN: 9786191980819
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съставител: Бисер Динев

Описание:

Книгата съдържа: закон за автомобилните превози; наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.); наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари; наредба Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превозна пътници и товар за собствена сметка;наредба Н-3 от 7.04.2009 г за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета; наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; други нормативни актове.

...томобилните превози - Съдебна практика ⚫ от Съставител: Бисер Динев 【Нова звезда】 9786191980819 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за ... ... . Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Във връзка със зачестилите случаи на установени от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" регистрирани ... ‌Съдържание: За ... 【Закон за автомобилните превози - Съдебна практика】 Нова ... ... . Във връзка със зачестилите случаи на установени от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" регистрирани ... ‌Съдържание: Закон за автомобилните превози; Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пъттници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.); Научи повече за книгата "Закон за автомобилните превози. Съдебна практика" и ако се ️ вл...