Безплатна електронна библиотека

Оздравителният план - д-р Емил Радев

Bсички д-р Емил Радев Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 5,20
ISBN: 9789546082541
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: д-р Емил Радев

Описание:

Авторският труд е насочен към анализ на съществените и принципно важни въпроси, свързани с практическото приложение на уредбата на оздравителния план и цели да обоснове подход за разрешаването им. Анализът се основава на достиженията на доктрината и на съдебната практика и обхваща материалноправните и процесуалните аспекти на оздравителния план. Въпросите са разгледани в контекста на производството по несъстоятелност и неговите фази.Изследвани са и спецификите на плана, произтичащи от прякото приложение на правото на Европейския съюз. Обсъдено е действието на оздравителния план по отношение на кредиторите и по отношение на длъжника, преобразуващото действие по отношение на приетите вземания, специалните правила за давността при оздравяване и изпълнителната сила на плана, както и възобновяването на производството по несъстоятелност поради неизпълнение на оздравителния план. Подробно са разгледани вписванията и обявяванията в Търговския регистър, свързани с оздравителния план. Правната природа на плана е анализирана и с оглед международния елемент при несъстоятелност на търговците.Автор на изданието е Емил Радев, доктор по гражданско и семейно право, адвокат и парламентарист. Емил Радев е депутат в Европейския парламент и активно участва в европейския законодателен процес. Той е автор в специализирани правни издания по актуални въпроси на търговското и на европейското право.

... длъжника и кредиторите му, като в случая, предвид факта, че са "замесени" доста лица, чиито интереси трябва да ... Областният управител:Оздравителният план на Община ... ... ... Оздравителният план на МБАЛ Враца е в действие и успешно се изпълнява. Преструктурирането ... количество за Оздравителният план. ... цялостно изследване на правната природа на оздравителния план, според процедурата по несъстоятелност, у ... Оздравителният план | Ozone.bg ... . ... цялостно изследване на правната природа на оздравителния план, според процедурата по несъстоятелност, уредена в Търговския закон. ... Оздравителният план на "Пирогов" не предвижда съкращения на медицински персонал и на специалисти по здравни грижи, а закриване на незаети и към момента бройки и структури с ниска степен на ... Оздравителният план за "Кремиковци" може да бъде оспорен в съда от малките акционери и всяко друго заинтересувано лице заради нарушване на правата им, гарантирани от закона, регулиращ капиталовите пазари и ... Оздравителният план се разглежда и гласува по класове кредитори.Класовете са:1.Кредитори с обезпечени вземания и с право на задържане; 2.Кредитори по трудови правоотношения,когат о ... Днес в x: Вход Регистрация Изпрати ни новина Календар. 29 °C ОЗДРАВИТЕЛНИЯТ ПЛАН ТУК БИЗНЕС ПЛАН ТУК заб. Sportal.bg е готов да публикува и оздравителният план на Гриша Ганчев, ако от неговия екип ни го предоставят. Днес Министерството на здравеопазването представи на ръководството на УМБАЛСМ „Н. И ... Създаване на управляващо дружество и график за плащанията към кредиторите предлага ... Официалното представяне на книгата "Оздравителният план" събра в Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" във Варна законодатели, магистрати, адвокати, университетски преподаватели, студенти. Оздравителният план не предвижда съкращения на медицински персонал и на специалисти по здравни грижи. Заложените в него мерки включват предимно оптимизиране на незаети бройки и структури ... Оздравителният план за Кремиковци е отхвърлен от финансовия министър Симеон Дянков, съобщи за Дарик синдикът на комбината Цветан Банков. Без... Оздравителният план предлага график за разплащане на просрочените зад...