Безплатна електронна библиотека

Закон за изпълнение на наказанията. Правилник за прилагане на закона за изпълнение на наказанията

Най-добре Закон за изпълнение на наказанията. Правилник за прилагане на закона за изпълнение на наказанията PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2002
РАЗМЕР: 4,49
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

...акон за изменение и допълнение на ЗДДС от 43-тото Народно събрание на 05 ... Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ... ... .12.2014 г., както следва: - Създадени са ... В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове и Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, Министерството на транспорта ... Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и за ... ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА - Нормативни актове ... ... ... Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 3. Наредба № 2 от 22.03.2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от ... Предмет на закона. Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за признаване, изпълнение и изпращане на влезли в сила решения за конфискация или отнемане и на решения за налагане на финансови ... ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30,34, 63, бр. 80, 81, 105 и 108 ... се определят с правилника за прилагане на ... Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози е публикуван за обществено обсъждане за 14 дни на интернет страницата на Министерството на транспорта ... Държавен вестник, брой 17 от 26.02.2019 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.. Връзките са към базата данни на Apis Web. За временен достъп проверете тук. нарежда писмено на органите по изпълнение на наказанията и на администрацията на местата за изпълнение на другите принудителни мерки да го уведомяват за определени действия, актове и ... ЗАКОН за административните нарушения и наказания Обн., ДВ, бр. 92 от 28.11.1969 г., изм., бр. 54 от 11.07 ... - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) определената в правилника за прилагане на закона-в случаите, когато за съответното тютюнево изделие по ал. 1 не е ......