Безплатна електронна библиотека

Новата административна култура: организационни проблеми и лични стратегии за промяна - Цветан Давидков

Новата административна култура: организационни проблеми и лични стратегии за промяна Можете да изтеглите книгата в pdf формат epub след безплатна регистрация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2006
РАЗМЕР: 7,51
ISBN: 9549399052
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Цветан Давидков

Описание:

... Новата административна култура: организационни проблеми и лични стратегии за промяна ... Библиография | ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ ... ... . С.: Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски". Сотирова, Д. Бизнес етиката и бизнесът на етиката. Сотирова, Д. Ц. Давидков (2005) Новата административна култура: организационни проблеми и лични стратегии за промяна. ----- www.eufunds.bg ----- Проект BG05M2OPP001-2.09-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образо ... Новата административна култура: Организационни проблеми и ... ... . ----- www.eufunds.bg ----- Проект BG05M2OPP001-2.09-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... Материали по Организационно поведение за сотирова в Pomagalo.com Сотирова, Д. Ц. Давидков (2005) Новата административна култура: организационни проблеми и лични стратегии за промяна. СУ - Стопански факултет. Хофстеде, Х. Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... Материали за Студенти от Благоевград в ЮЗУ "Неофит Рилски" за literatura в Pomagalo.com Сотирова, Даниела и др. Новата административна култура : Организационни проблеми и лични стратегии за промяна / Даниела Сотирова, Цветан Давидков . 2. Атанасова М. (1997) Подбор и обучение на персонал, Тракия - М, София. 3. Бояджиев Д., Пенева Д. (2002) Силата на вашата обява. Как да разработим ефективна обява за свободно работно място. Болид Инс. 4. Новата административна култура : Орг. проблеми и лични стратегии за промяна / Даниела Сотирова, Цветан Давидков . Стабилност и промяна на корпоративната култура и конкурентно представяне Показатели, използвани от изследователите на характера на връзката корпоративна култура - конкурентно представяне заплахите и благоприятните възможности за нея в околната среда и формулиране на стратегическите й проблеми). 17. Избор на организационни стратегии. Видове стратегии. Международни бизнес- В тази обстановка е много важно да се изгра¬ди учрежденска административна култура, която да въздейства за промяна в ръководството, позициите, мненията, поведения¬то, отношенията и ... Това направление изисква висока организационна култура и е проблемно поради зна- ... • Въвличане при правенето на предложения за организационни ... Новата тенденция след 80-те годи- ... стратегии. Изпълнението на такива стратегии и политики е фундаментално условие за устойчи-ва промяна в управлението на висшите учили-ща, а също така и за ефективно упражняване на Проект № bg05m9op001-1.051-0006-c01 "Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и ......