Безплатна електронна библиотека

Организационно поведение - Новите парадигми за човешкото развитие - Димитър Панайотов

Най-добре Организационно поведение - Новите парадигми за човешкото развитие PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 7,48
ISBN: 9786192330101
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Панайотов

Описание:

"Организационното поведение е в центъра на движението на нашата интелектуална и морална свързаност в съвременния свят - от нас към другите и обратно, при която създаваме себе си, но и формираме общности, чрез които осъществяваме мечтите си за пълноценно човешко развитие."Това е същността на основните тези, разширената концептуална база и методология на анализа за организационното поведение като научна област, учебна дисциплина и приложен инструмент, отразяваща както специфичните измерения на новия тип организация или ефективните модели на управление - отчитащи закономерностите, особеностите и влиянието на личностните, груповите и културните детерминати, така и стратегиите за глобалното мислене и позитивно лидерство, обвързани с перспективата на смисъла и всекидневния ни принос за настоящето и бъдещето на човечеството.Подобно разбиране е началото на пътя към разгръщане на истинските ни възможности за поведение, подчинено в търсене на диалог и културен синтез, към изграждане на обединителни съюзи, които да мултиплицират тоталната ангажираност за общата ни съдба. Дори светът, в който живеем, в контекста на развиващата се глобализация може да се разглежда като постоянно функционираща, обновяваща и съзидателна организация.Доц. д-р Димитър Панайотов - в своето трето издание на тази изцяло обновена версия за човешкото поведение в организациите - поставя именно тези водещи акценти: неговата холистична природа и ролята му на своеобразна интегрираща парадигма в мениджмънта и поведенческите науки; обединяване на подходи, модели и теории - с използване на различни идеи и извличане на потенциал за хармонично съчетаване с конкретните факти от действителността; предлагане на възможности за тяхната емпирична и приложна "транслация", но и за получаване на нови знания, ценности и поведение, стимулиращи човешкото развитие.В тази т. нар. от автора "лаборатория" за човешко развитие се прилагат подходи в обучението - модел КЕП (когниции - емоции - психомоторика), отразяващи и въздействащите механизми на методическото измерение "наука-изкуство". Комбинация от смислови компоненти и инструментариум за въздействие, подчинен на по-силното присъствие на изкуството, естетическите критерии за възприемане и съпреживяване на познанието, фокусирани върху голямата загадка - движещите сили на човешкото поведение, но и вариантите от интерактивни, многоаспектни анализи при вземане на оптимални решения.

...игми за човешко развитие, НБУ, 463 ... Организационно поведение. Новите парадигми за човешко развитие ... . 2. Панайотов, Д. (2018). Архитектура на властта - алхимия или динамична трансформация / Architecture of power - alchemy or dynamic transformation ... 2014/ Новите парадигми ... ПАРАДИГМИ. Странника Кей Пакс. Той е странен за едни хора, които не знаят простичкото правило: Кой съм аз, Какво мога, До къде го мога и Кой стои срещу мен. Новите подходи "рационално-ира ... Организационно поведение. Новите парадигми за човешкото ... ... . Новите подходи "рационално-ирационално", "външно-вътрешно" при изследване на човешкото поведение и мотивацията в организацииите, Икономическа мисъл, кн 9, 2014. Панайотов, Димитър (2014) Новите парадигми - интеракционистки перспективи за човешкото ... 8 О BizFlix Защото аз казах така .....164 Видео от работното място „Тео Чоклет" .....164 Илюстративен случай Разбиране на хората, Новите парадигми - интеракционистки перспективи за човешкото поведение в организациите ... Организационно поведение - Новите парадигми за човешкото развитие Димитър Панайотов Цена: 17,00 лв. 3 2. Панайотов, Д. Организационно поведение - новите парадигми в човешкото развитие, С., изд. ценности и поведение, стимулиращи човешкото развитие. 2. В тази посока изключително оригинална е съвременната еволюционна теория за мотивацията, представена от Пол Лоурънс и Найтън Нория (вж. За тази цел те трябва да усвоят доброто съчетание между теорията, без която не могат в практиката и тези практически умения, липсата на които обезсмисля наученото в аудиторията ......