Безплатна електронна библиотека

Търговско право Общи положенияВидове търговци - Рая Илиева

Наслади се Търговско право Общи положенияВидове търговци Рая Илиева epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 4,88
ISBN: 9786191980888
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Рая Илиева

Описание:

Обхванати са всички въпроси на търговското право – същност на търговското право, понятие за търговец и неговите индивидуализиращи белези, видовете субекти на търговското право, търговско предприятие. Детайлно са разгледани въпросите обхващащи търговската регистрация, търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, който представлява една особеност на търговското право, обусловена от изискванията за правна сигурност на търговския обмен.Следвайки систематиката на Търговския закон, последователно са разгледани общите положения на търговските дружества, видовете търговски дружества, правният режим на преобразуване и ликвидация на търговските дружества, обединенията от търговци. В последната част, книгата обхваща въпросите свързани с правното положение наКооперацията като субект на правото и Европейското кооперативно дружество.Книгата е съобразена с най-новото законодателство, включени сапоследните промени на Търговския закон, публикувани в „Държавен вестник” изм. и доп. ДВ. бр. 15 от 16 Февруари 2018 г., както и другите закони, отнасящи се до отделните въпроси на търговското право.Книгата е предназначена преди всичко за студенти от специалност „Право”, но може да се ползва за разширяване на знанията по Търговско право и от студенти от икономическите и други специалности.Авторът се надява, че съчинението ще бъде полезно и за практикуващи юристи, защото е дадена една цялостна и пълна картина на действащото у нас Търговско законодателство и на неговото правоприлагане, освен това съдържанието е илюстрирано с богата съдебна практика.Изложението в настоящия учебник по Търговско право е съобразено с учебната програма по дисциплината „Обща теория на Търговското право” в Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград. Въпреки това, с оглед на съдържанието му вярвам, че той ще бъде полезен и за студентите по право иот другите юридически факултети.

.... 49. Търговска продажба ... Търговско право. Част 1-2 - Георги Стефанов ... . Приложимост на гражданското законодателство за неуредените положения. Общи разпоредби за търговската продажба. 50. 3. Търговци по чл.1, ал.2 ТЗ. Това са точно определени ЮЛ - всяко търговско дружество /СД, КД, ООД, АД , КДА/ и всички кооперации /без ЖСК/. ЖСК са субекти на Граж ... Търговско право. Общи положения. Видове търговци | Ozone.bg ... . ЖСК са субекти на Гражданското право. Научи повече за книгата "Търговско право - книга 1: Търговци" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Търговското право (ТП) е дял от частното право, представляващо...