Безплатна електронна библиотека

Административно правосъдие - проф. д-р Емилия Къндева

проф. д-р Емилия Къндева книги Административно правосъдие Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2006
РАЗМЕР: 5,13
ISBN: 9789546499745
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: проф. д-р Емилия Къндева

Описание:

"Административно правосъдие" е необходима книга за посрещане на актуалните нужди на теорията, обучението и практиката на административното правосъдие след приемането на Административнопроцесуалния кодекс.Административнопроцесуалният кодекс представлява връх в съвременната законова регламентация на административното право и административния процес. Най-забележителните промени в правните, социалните и политическите параметри на административната действителност у нас са предизвикани от разпоредбите в кодекса относно съдебния контрол върху администрацията.До каква степен демократичните идеали успяват да оцелеят при непрекъснато нарастващата административна власт в съвремената държава зависи много от функциониращите системи за контрол върху администрацията. Съдебният контрол върху административните актове и действия представлява основната форма на правен контрол върху администрацията. Той е най-авторитетното и резултатно съвременно средство за проверка на законосъобразността на административните актове и действен инструмент за отстояване на законността в дейността на администрацията.

... след неговото възстановяване (1996 г ... СП. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОСЪДИЕ - Издателство Сиела ... . - 2018 г.) - част 1. Решения и определения на Върховния ... История. Основите на българското административно правосъдие се полагат още в първите години след Освобождението на България в резултат на Руско - турската война от 1877-1878 година, когато се създават предпоставки за ... В България в правораздаването са ... Европейски портал за електронно правосъдие ... ... ... В България в правораздаването са налице 3 направления.Наказателното правораздаване ... административно правосъдие е предвидено да се раздава и в изрично изброени от закона хипотези от "разни съвети, комисии, органи, бюра, учреждения, наричани материали. материали 225,092 презентации 48,818 учители 3,160 домашни 123,046 тестове 3,907 училища 3,641 ... Проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие", се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 ......