Безплатна електронна библиотека

Информационни технологии в практиката или какво (не) знаем за тях - Венцислав Джамбазов

Най-добре Информационни технологии в практиката или какво (не) знаем за тях PDF файлът можете да намерите тук

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 3,39
ISBN: 9786192330279
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Венцислав Джамбазов

Описание:

Информационните технологии са част от личния, професионалния и обществения живот, но в своята дълбочина те остават непонятни и дори плашещи за много хора. Процеси, които се основават на информация и комуникация, се управляват неправилно поради неразбиране. Това се случва дори в големи организации, които по този начин из­лагат на риск своя бизнес. В същото време технологиите събуждат откровен интерес и любопитство, провокират с интересни аудио-визуални решения, доставят нови високотехнологични устройства в ръцете ни. Може да се каже, че сме едновременно и запленени, и изплашени от този феномен на съвременното информационно общество. Говорим за облачни техно­логии, компютърни вируси, социални мрежи, системи за управление, индустрия 4.0, интернет на нещата, дигитализация, торенти, отворен код, криптовалути, бази от данни, изкуствен интелект... Но дали разбираме наистина за какво говорим? Разгледаните технологии са представени чрез логиката на тяхната поява и употреба, не толкова чрез даване на конкретни дефи­ниции. Обърнато е внимание на взаимоотношенията между хората и организациите в дигитална среда. Специа­лен акцент е поставен върху терминологията, защото считам за важно специалисти и неспециалисти да заговорят на един разбираем за всички език. Книгата е разработена като учебник за студенти на Нов български университет в специалности, свързани с администрация и управление, но е приложима във всички сфери на средното, висшето и професионалното образование.

... университет „Ангел Кънчев", Информационни технологии в управлението, 2015 5Информационни системи и технологии в бизнеса информационни технологии, е важен момент в тяхното развитие ... КНИЖАРНИЦА "НОВА ЗВЕЗДА" - Автор Венцисбав Джамбазов ... . Иновациите не са само технологични, но почти всички дейности в съвременната фирма опират пряко до използването на Под информационни технологии се подразбират преди всичко компютърни технологии. В частност, ИТ са свързани с използването на компютри и програмно осигуряване за съхранение, преобразуване ... Облачните технологии се превръщат от екзотика в необходимост за все ... Информационни технологии в практиката или какво (не) знаем ... ... . В частност, ИТ са свързани с използването на компютри и програмно осигуряване за съхранение, преобразуване ... Облачните технологии се превръщат от екзотика в необходимост за все повече компании. Тези технологии и услугите, свързани с тях, навлизат все... В тях се изучават съвременните информационни технологии - Storages, Cloud Environment, IoT, Web Design и др. По този начин държавният университет става доста атрактивен и в частност говоря за нашия - УНИБИТ. Купи онлайн XML технологии - Боян Бончев за 12,00 лв. от Galaxy.bg само в текущия щанд "Нови и стари книги" Разширено търсене ... Изкуства и науки за изкуствата ... Според работодателите от бранш информационни технологии, основните причини за работа в зоната на сивата икономика са нежеланието да се заплащат реално дължимите данъци (74.6%), стремежът да ... за изучаването и доброто познаване на бизнес информационните технологии се крият в: Навлизане на новите информационни и комуникационни технологии (ict) в практиката на бизнеса. От тях са взети най-ефективните и бързи методи, както и тези проверени в практиката, касаещи общуването между хората… Прочетете повече В брой 94 на Държавен вестник от 29.11.2019 г. бе изменен чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой („ЗОПБ"), като новата редакция гласи: „Плащанията на територията на страната се извършват само чрез ......