Безплатна електронна библиотека

Новите положения при платежните услуги - Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева-Михайлова

Наслади се Новите положения при платежните услуги Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева-Михайлова epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2018
РАЗМЕР: 5,90
ISBN: 9789546082602
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева-Михайлова

Описание:

С него се въвеждат изискванията наДиректива 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО. Целта на директивата и създадения въз основа на нея новЗПУПС е създаването на интегриран европейски пазар на дигитални услуги.Авторите представят новата правна рамка с акцент върху електронните разплащания, като засягат и свързаната с проблематиката подзаконова уредба, Делегираните регламенти на ЕС и Насоките (GL) на Европейскиябанков орган.Отделено е специално внимание на правното положение на новите субекти - доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка, както и на предлаганите нови услуги – иницииране на платежна операция и предоставяне на информация по сметка. Разглеждат се и други въпроси, като промяна в рамковите договори, платежна сметка за основни операции, изпълнение и коригиране на операции, взаимодействие с други правни актове на Европейския съюз и др.Акцент в коментара са новите изисквания по отношение на сигурносттана платежния процес и по-конкретно на изискването за задълбочено установяване на идентичността на клиента при електронни платежни операции.Анализирана е и дългогодишната практика на Помирителната комисия за платежни спорове.Автори на книгата са: Камелия Касабова – доктор по право, професор по търговско и банково право в СУ „Св. Климент Охридски” и Минка Тюфекчиева-Михайлова – изтъкнат банков специалист с дългогодишен опит в банковата система в България.

...ци на услуги, Ангелова посочи, че те ще изработват ... Промени в Общите условия на „Банка ДСК" ЕАД за ... ... ... Новите положения при платежните услуги Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева - Михайлова Цена: 24. 00 лв. Нови правила при платежните услуги. С новия Закон за платежните услуги и платежните системи предстои да бъдат въведени изискванията на европейска директива. European Commission - Press Release details page - Европейска комисия - ... Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар ... ... . European Commission - Press Release details page - Европейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 12 януари 2018 r. Европейските потребители ще могат да се възползват в пълна степен от предимствата при онлайн плащанията на стоки и услуги ... (5) При изграждане или надграждане на информационни системи за предоставяне на електронни административни услуги те задължително трябва да са на ниво 4, в случай че изискват плащане, и на ......