Безплатна електронна библиотека

Ландшафтна география на България - Ангел Велчев, Румен Пенин, Никола Тодоров, Мимоза Контева

Bсички Ангел Велчев, Румен Пенин, Никола Тодоров, Мимоза Контева Книга, която можете да прочетете и изтеглите от нас

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 8,77
ISBN: 9789541807828
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ангел Велчев, Румен Пенин, Никола Тодоров, Мимоза Контева

Описание:

Монографията „Ландшафтна география наБългария“ обобщава дългогодишния опит на членовете на катедра„Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географскияфакултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в областта накомплексните ландшафтни проучвания. Отразени са и резултатите отизследванията в първия в страната научно-учебен ландшафтен стационар вгр. Земен. Структурата на монографията включваразвитието на ландшафтознанието в България, основните етапи исъвременните направления. Изяснени са базисни понятия, използвани вландшафтознанието, както и факторите и закономерностите на формиране идиференциация на ландшафтите в България. Разгледани са досегашнитекласификационни системи на ландшафтите в България, както и съставенителандшафтни карти на страната. Особено внимание е отделено нарайонирането на природните територии, което представлява един отметодите за изследване и систематизация на природнотериториалнитеобекти. Монографията е предназначена заспециалисти в областта на ландшафтознанието и ландшафтната екология, застуденти от специалностите „География”, „Регионално развитие иполитика”, „Туризъм”, „География и биология” и „История и география” наСофийския университет „Св. Климент Охридски“, както и за специализиранимагистърски програми в различни ВУЗ-ове на страната. Предлаганотоиздание ще бъде полезно и за студентите, изучаващи ландшафтни иекологични проблеми в техническите висши учебни заведения, както и заспециалисти, занимаващи се с ландшафтно устройство, регионално развитие идруги.

...е е с дължина 378 км, простираща се между село Вама Веке на север до устието на Резовска река на юг ... География на България - вариант 1 ... . Монографията 'Ландшафтна география на България" обобщава дългогодишния опит на членовете на катедра "Ландшафтознание и опазване на природната среда" в Геолого - географския факултет на ... Автор е на над 40 популярни статии и над 90 научни труда, сред които "Природна география на Бълга ... Ландшафтна география на България | Ozone.bg ... ... Автор е на над 40 популярни статии и над 90 научни труда, сред които "Природна география на България", "Терминологичен речник по физическа география и ландшафтна екология",„Ръководство за ... Подкаст: Гл. ас. д-р Димитър Желев от geograf.bg (Ландшафтна география на България) bgnauka публикувано на март 2, 2018 Ландшафтна екология ІІ, летен семестър 2019/2020. Биогеография, летен семестър 2019/2020. Политическа география ІІ, летен семестър 2019/2020. Методика на обучението по география - i, летен сем......