Безплатна електронна библиотека

Закон за устройство на територията/ 12. издание

Можете да го намерите тук Закон за устройство на територията/ 12. издание pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2013
РАЗМЕР: 3,50
ISBN: 9789547307964
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

12. актуализирано издание - към 20 март 2013 г.Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията – оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство.Поместени са Законът за устройство на територията, Законът за устройството и застрояването на Столичната община и Законът за устройството на Черноморското крайбрежие. Включен е и Законът за регионалното развитие, с който се уреждат разработването, управлението и информационното осигуряване на концепции и схеми за пространствено развитие на национално, регионално, областно и общинско ниво.Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

...ията ... изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г ... Закон за устройство на територията Archives - Lex.bg News ... ., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март ... при спазване на предвижданията на действащ общ устройствен план за територията на общината или ... 5. (нова - ДВ, бр. 154 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) възможност за финансиране на р ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .2015 г.) възможност за финансиране на разходите на новосъздаващата се община с приходи по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси в размер не ... Шестнадесето издание. Поместени са Законът за устройство на територията, Законът за устройството и застрояването на Столичната община и Законът за устройството на Черноморското крайбрежие. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА В сила от 31.03.2001 г. Обн . ДВ . ... по устройство на територията на съответната община . (2) ( Изм . - ДВ , бр . 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) ... 12. (1) Застрояване по ... Закон за устройство на територията (14-то издание 2016) 8 ,60 лв. Безплатна доставка за стран...