Безплатна електронна библиотека

Откриване на производство по несъстоятелност - Силвия Кръстева

Силвия Кръстева книги Откриване на производство по несъстоятелност Epub ще бъде достъпен за вас, когато се регистрирате на нашия уебсайт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2019
РАЗМЕР: 8,97
ISBN: 9789542830085
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Силвия Кръстева

Описание:

В книгата се представят и проблеми, възникнали в практиката на Съда на Европейския съюз във връзка с прилагането на нормативните актове, регламентиращи производството по несъстоятелност в страните членки на ЕС, и даващи унифицирано решение на установените противоречия между национално и европейско право.Трудът си поставя за цел запознаване на практикуващите юристи с проблемите, с които биха се сблъскали при подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, и с последващите действия в тази фаза и да създаде по-точна, ясна и професионална представа за решенията на тези проблеми.Трудът е съставен под научната редакция на доц. д-р Янка Тянкова.

...ещу търговци, а правното положение на търговците е бил уреден в ТЗ ... Производство по несъстоятелност ... . На трето място, за да се образува производство по несъстоятелност, трябва да бъде подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност до съда. Право да сезират съда имат самият ... Това основание самостоятелн ... Информационна система за производство по несъстоятелност ... . Право да сезират съда имат самият ... Това основание самостоятелно е достатъчно за откриване на производството. Формална предпоставка е съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност. Re: Молба за откриване на производство по несъстоятелност от Гост. » 01 Фев 2012, 16:23 Жалбите, исковите молби и съдебните решения като обект на авторско право Изглежда, че съдиите, които допускат такива мерки на този ранен етап (веднага след подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност), разполагат със специални знания в ... Съгласно разпоредбата на чл.40 Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност, след образуване на производство по несъстоятелност в една държава-членка, компетентният съд ... Вчера по партидата на длъжника ми в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) се появи решение на съда за откриване на производство по несъстоятелност. Откриване на производство по несъстоятелност. За да бъде открито производство по несъстоятелност на търговец следва да са налице при условията на кумулативност предпоставките на сложния фактически състав ... Не без значение е фактът, че след подаването на молба за откриване на производство по несъстоятелност и до постановяването на съдебното решение по чл. 630 ТЗ производството се провежда само ... Те имат право на гарантирано вземане от датата на вписване в Търговския регистър на съдебното решение за: откриване на производство по несъстоятелност, откриване на производство по ... Рекорд АД с молба за откриване на производство по несъстоятелност 10.11.2004 Ловешкият окръжен съд открива производство по несъстоятелност на Велур 97 АД, Ловеч и насрочва събрание на ......