Безплатна електронна библиотека

Закон за корпоративното подоходно облагане 2008

Наслади се Закон за корпоративното подоходно облагане 2008 epub книги безплатно четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2008
РАЗМЕР: 8,28
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Описание:

... Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на ... Държавен вестник ... ... Изх. №24-31-19 Дата: 03.04.2009 год. ЗКПО, чл. 248 - 253 Относно: подаване на годишна данъчна декларация по чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2008 г. За целите на чл. 55 амортизируемият актив, формиран по реда на отменения Закон ... Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) ... . 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2008 г. За целите на чл. 55 амортизируемият актив, формиран по реда на отменения Закон за корпоративното подоходно облагане в резултат на непризната за данъчни цели част от превишението на сумата ... Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. 501.48 kb / pdf. Мотиви към Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно ... Закон за корпоративното подоходно облагане. Може да изтеглите новия наръчник от следната препратка към сайта на НАП: Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2016 г. ODIT.info - CIELA Нормативи - Закони - ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 9. социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и разходите за транспорт от местоживеенето до местоработата за ... Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината: - със завяка за абонамент; - в офиса на издателството; - на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93; - чрез нашите търговски представители във Вашия регион; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Входящ номер: 854-04-172 Дата: 24/10/2018 1 Проект! ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ редакция от 30.11.2010 Закон за Корпоративното Подоходно Облагане Сделки между свързани лица чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01. 01.2010 г.) Когато свързани лица осъществяват търговските и фи- 3. ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 4. ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 5. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 6....