Безплатна електронна библиотека

Пластични реконструкции на хранопровода - Христо Стоев

Можете да го намерите тук Пластични реконструкции на хранопровода pdf книга

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI DOC
ДАТА: 2011
РАЗМЕР: 8,4
ISBN: 978-954-321-878-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христо Стоев

Описание:

Трудностите в овладяването нареконструктивната хранопроводна хирургия се дължат на редица специфичнианатомични, общи и частнихирургични особености, но най-вече на труднитактически решения, които могат да бъдат синтезирани най-общо до избор -на достъп, на заместващ орган, на трасе за полагане на хранопроводнатапластика и място за конструирането на хранопроводната анастомоза. Книгата се опира на широко сравнителноисторическо изследване на наследството от идеи и практики по въпроситена езофагопластиките, проучване на хирургични пациенти и на кадаври,върху които по всички правила на съвременната експериментална наука саосъществени важни за теорията и практиката морфологични и морфометричниизмервания. Авторът използва модерни техники за проучване на съдоватаанатомия на стомаха и колона, подчинявайки ги на целите си – подобряванена резултатите от лечението на тежката хранопроводна патология вБългария. Споделен е респектиращ собствен опит под формата на клиничнопроучване – анализ на колопластични операции. Включени са детайлниописания, подробности от литературата и от автора, относно основаниятаза един или друг хирургически избор, важни и самокритични обсъждания наусложненията, смъртността, функционалния резултат в близка и по-далечнаперспектива. Стремежът е да се изложи подробно несамо сегашното знание за многобройните възможности за хранопроводнозаместване, но и да се определят техните граници, като излагането нафактите да бъде от полза не само за практикуващия хирург, но и да дадеидеи за размисъл на други изследователи при търсене отговор на все ощемножество открити въпроси. Доц. д-р Христо Георгиев Цеков, дм еспециализирал е във Франция (Париж и Страсбург). Внедрил е няколкооригинални оперативни и диагностични методики, които преди това не саприлагани в България: едноетапна трансхиатална езофагектомия сезофагопластика в спешната хирургия, оперативен метод за лигиране наarteria colica media за подобряване на кръвоснабдяването на дебелоточерво при подготовката му за бъдеща колоезофагопластика, интраоперативниизследвания (Доплер-ехография и ангиография) за верификация наваскуларизацията на стомаха при оформянето му в неоезофаг с огледполагането му по трансторакално трасе. Автор е на 110 научни публикации.Член е на Българския Лекарски Съюз, Българското Хирургическо Дружество,International College of Surgeons.

...е основен провокиращ фактор е наличието на дегенеративни изменения в нервните влакна, отговарящи за работата на мускулите на хранопровода ... Заболявания на хранопровода - Документ от документите.ком ... ... . Стеснението на хранопровода най-често става в долната му част близко до входа на стомаха. Предсказание. Сериозно, когато стеснението е значително и затруднява храненето. Престоя на чужди тела в хранопровода води до редица услож ... Пластични реконструкции на хранопровода ≫ описание и цена ... ... . Предсказание. Сериозно, когато стеснението е значително и затруднява храненето. Престоя на чужди тела в хранопровода води до редица усложнения - развитие на езофагит, периезофагит, периезофагиален абсцес, перфорация на хранопровода, медиастинит и плеврален емпием. Стеснението на хранопровода - пояснява той - бива два вида: анатомично и на психична основа. Рецептата помага и в двата случая. Малко е сложна за приготвяне и изпълнение, но пък гарантира ... Пластични реконструкции на бъбречните кухини ... премахване на тимусна жлеза, операции на хранопровода и др. ... Възпалението на лигавата ципа на хранопровода рядко е самостоятелно заболяване, по-често то е последица от заболяването на съседни органи или пък на някои общи болести на организма. Може да се прогресира до гнойни абсцеси на белия дроб. Ахалазията прогресира и довежда до отслабване на тегло и спадане на имунитета. По-късно може да се усложни с рак на хранопровода. Пластични хирурзи направиха вертикално контуриране на тялото на пациент ... реконструкции на вродени лицево - челюстни малформации в детска възраст изискващи пластично възстановяване ... Динамика в развитието на изобразителните способности на децата ... перфорациите и руптурите на хранопровода. ... Пластични реконструкции на хранопровода ... Пулсиране на хранопровода, като забелязвате, че изпитвате затруднения при преглъщането на течности. Усещате, че храната, която ядете, остава в хранопровода ви и ви е трудно да преглъщате. Пластични реконструкции на хранопровода. Автор: Христо Стоев Издателство: Изток-Запад Корица: Мека Брой страници: 152 15,00 лв. Активирай гения в теб ... Лечение на химически изгаряния на хранопровода. Тактика терапевтични интервенции, определени от лезии етап неговата клинична форма, евентуално оказване на първа помощ или ранен пристигане в спешното отделение или ... Роботизирана хирургия Да Винчи в отделението по Урология на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Роботизирана хирургия с Да Винчи се прилага в отделението по Урология на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда от 2017 г. Пластични реконструкции на хранопровода Издателство: Изток-Запад Автор: Христо Стоев Стесняването на хранопровода, което предизвиква връщането на киселото съдържимо от стомаха в хранопровода. Основният симптом е ч...